Nieuwe versie Privacy Statement online

31 mei 2018

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en stelt zwaardere eisen aan partijen die persoonsgegevens verwerken en geeft aan de personen wiens gegevens door of namens hen worden verwerkt meer rechten (en daarmee een betere bescherming) dan voorheen het geval was. Uitzendbureau Paraat heeft hiertoe haar beleid aan de AVG aangepast en daartoe de nodige maatregelen getroffen. Meer hierover leest u in onze Privacy Statement waarin wij uitleggen welke gegevens wij van u verwerken en voor welk doel wij deze verwerken. Ook treft u hierin aan hoe wij cookies gebruiken en uw gegevens beveiligen. Hiermee voldoet Uitzendbureau Paraat aan de eisen van de AVG en kunt u met een gerust hart van onze diensten gebruikmaken. 

U kunt de Privacy Statements van onze vestigingen Emmen en Veendam hier vinden. 

  • Deel

Nieuws

Maatregelen i.v.m. Corona virus

Wij nemen maatregelen i.v.m. de situatie m.b.t. het corona virus. Lees meer

Kerstdonatie 2019

Voor het derde jaar op rij gaat onze jaarlijkse kerstdonatie naar het Hospice (`t Huis van Heeden) en Sigrid`s Garden. Lees meer

VCU Certificaat verlengd

Het VCU Certificaat van Paraat Uitzendbureau wederom verlengd. Lees meer