Over een familie die Paraat staat.

05 februari 2019

In 2001 startte John Koops met Paraat Uitzendbureau. Het heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een echt familiebedrijf, want zoon Erwin nam het roer in 2013 over, sinds oktober 2015 is zoon Jonny als vestigingsleider werkzaam in het bedrijf en dochter Ellis werkt ook parttime mee. Koops  senior is niet actief meer, maar nog wel op de achtergrond aanwezig. Verder worden de gelederen versterkt door Harry Westen en Esmiralda Zinke. De bedrijfsnaam dekt de hele lading als je je bedenkt dat synoniemen voor ‘paraat’ onder andere zijn ‘meteen beschikbaar voor gebruik’ en ‘gereed tot handelen’.

“We maken het niet spannender dan het is”

Jonny Koops vertelt meer over het bedrijf. Paraat Uitzendbureau heeft veel uitzendkrachten in functies in de bouw, techniek en productie, maar is verder heel breed georiënteerd. Jonny: “Wij nemen eigenlijk alle opdrachten uit elke branche wel aan. We hebben uitzendkrachten werken in de horeca, we hebben buschauffeurs in dienst, we zijn actief in de schoonmaakbranche, enzovoort. Maar de bouwwereld is wel een belangrijke pijler in onze organisatie.”

Als ik vraag of dat een bewuste keuze is, antwoordt Jonny: “Mijn vader komt van oorsprong uit de bouw waardoor hij veel connecties heeft in die wereld wat absoluut meespeelde bij de start van ons uitzendbureau. Maar omdat hij al snel doorhad dat je niet ‘op één paard moet wedden’, heeft hij meerdere branches onderzocht en zo de klantenkring behoorlijk uitgebreid, waardoor we nu in allerlei branches actief zijn.” Hij voegt daaraan toe dat ze geen uitdaging uit de weg gaan, welke vraag ze ook krijgen. Als voorbeeld noemt hij een kapster die het bedrijf onlangs bij een opdrachtgever heeft gedetacheerd. Hoewel dat een hele andere tak van sport is, geeft Jonny aan dat het principe hetzelfde is: "We maken het niet spannender dan het is"

De bouwwereld is een pijler in de brede zin van het woord. Het gaat volgens Jonny van bouwpersoneel tot montageploegen en van staalfabrieken tot betonfabrieken. Tot de kandidaten die uitgezonden worden, behoren onder anderen timmermannen, metselaars, afbouwers, schilders, lassers, metaalbewerkers, enzovoort.

Qua productiebedrijven heeft het uitzendbureau ook veel mensen op allerlei niveaus aan het werk, van het simpele ‘handjes werk’ tot aan technische functies waar meer skills voor nodig zijn.

Iedereen weet waar hij aan toe is

Paraat Uitzendbureau onderscheidt zich door middel van hun statement ‘Korte lijnen, heldere afspraken’. Of het nu gaat om een opdrachtgever of om een uitzendkracht, men heeft altijd contact met een beslissingsbevoegd persoon die snel kan schakelen. Verder is de informatie helder en wordt, zowel voor de klant als voor de uitzendkracht, alles geheel ontzorgd. “We zorgen er altijd voor dat er niets doorwerkt naar de werkvloer.”, aldus Jonny: “We doen de randvoorwaarden, zover wij die kunnen inkleden, zo goed mogelijk.”

De mensen van Paraat Uitzendbureau vinden persoonlijke aandacht heel belangrijk en willen ten alle tijden voorkomen dat de opdrachtgever of de uitzendkracht achteraf voor verrassingen komt te staan. Transparantie staat hoog in het vaandel. Iedereen weet waar hij aan toe is. 

Uitdagende tijd

Volgens RaboResearch groeit de Nederlandse economie nog steeds hard met in 2018 een bereikt percentage van ruim drie procent, wat volgens verwachting in 2019 wel iets afneemt. Daartegenover staat dat qua werkloosheid waarschijnlijk het laagterecord van voor de crisis verbroken gaat worden.

Jonny vertelt dat het voor hen nu een uitdagende tijd is: “Jongens die het goed doen bij opdrachtgevers, komen gewoon sneller in aanmerking voor een vaste aanstelling. En met een aantrekkende economie en schaarste op de arbeidsmarkt qua vaklui, vooral in technische functies, is dat voor ons best wel spannend. Ik noem een voorbeeld: als nu een timmerman wordt overgenomen, heb ik daar niet direct een vervanger voor klaarstaan.”

Ter vergelijking haalt hij de situatie van een paar jaar geleden aan toen de economische groei stevig werd ingezet en de arbeidsmarkt weer aantrok, maar er in eerste instantie nog wel sprake was van een behoorlijk aantal werkzoekenden. Jonny: “Maar op een gegeven moment is die bak nagenoeg leeg. Je ziet het eigenlijk in elke branche, maar één van de voorlopers daarin is, zoals altijd, de bouw. Vakmensen zijn bijna niet meer te krijgen.”

Daarentegen ziet Jonny duidelijk een verschuiving wat betreft de eisen die opdrachtgevers aan nieuw personeel stellen: “Je merkt dat je daar anders mee om kunt gaan. Waar bijvoorbeeld twee jaar geleden nog van een timmerman geëist werd dat hij gediplomeerd was en kon aantonen dat hij ervaring had, zodat hij vanaf dag één zelfstandig aan het werk kon, krijgen handige jongens met affiniteit voor de bouw nu veel sneller een kans om het te proberen en wordt het ze in de praktijk geleerd.”

Uitzendorganisaties behouden hun aandeel op de arbeidsmarkt

Er is momenteel veel vraag naar personeel, waardoor het voor uitzendbureaus onmogelijk is om aan alle vraag te voldoen; zo ook voor Paraat Uitzendbureau. Maar eigenlijk is het volgens Jonny nooit echt in balans, wat hij als volgt uitlegt: “Als er vanuit het bedrijfsleven weinig vraag is naar personeel en je dus veel beschikbare kandidaten in het bestand hebt, zie je veel meer verloop. Mensen werken ergens een tijdje, gaan dan weg om elders aan de slag te gaan, om zich vervolgens een paar maanden later weer aan te melden als werkzoekende. Dat zie je in deze tijd veel minder, want als uitzendkrachten het nu ergens goed doen, zijn ze vaak lange tijd voor dezelfde opdrachtgever aan het werk. Het voordeel daarvan is de continuïteit, maar daar staat weer tegenover dat we nu eerder kandidaten kwijtraken doordat die in vaste dienst treden bij een opdrachtgever.”

Op mijn vraag of uitzendorganisaties écht uitgewerkt zijn als ‘de bak volledig leeg is’, omdat iedere potentiele kandidaat dan een vaste aanstelling heeft, zegt Jonny dat dat nooit zal gebeuren, dat hij ervan overtuigd is dat er altijd behoefte zal blijven aan een flexibele arbeidsschil en dat men altijd ad hoc zal willen kunnen schakelen. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan omdat er sprake is van een project waardoor een bedrijf voor een aantal maanden extra arbeidskrachten nodig heeft. Maar het kan ook andersom, doordat men tijdelijk voor een deel van het personeel geen weinig of geen werk meer heeft. Denk bijvoorbeeld aan de wintermaanden voor schildersbedrijven.

Doordat de arbeidsmarkt sowieso een flexibele markt is geworden en het in die zin nooit meer zal worden zoals vroeger, toen veel mensen ‘een baan voor het leven’ hadden, weet hij zeker dat Uitzendorganisaties hun aandeel op de arbeidsmarkt altijd zullen behouden".

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  

Hierbij vestigt hij nog wel even de aandacht op het feit dat momenteel vanuit de overheid de arbeidsmarkt heringericht wordt: “In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden, om de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Vanaf 2020 zal deze wet op een aantal punten gewijzigd zijn, wat de nodige consequenties heeft voor de arbeidsmarkt en dus ook voor de uitzendbranche. En dat geeft voor ons weer de nodige uitdagingen.”

Jonny legt uit dat de overheid met de intreding van de wet Werk en Zekerheid in 2015 voor ogen had dat het flexwerk minder zou worden en dat bedrijven meer met vaste contracten zouden gaan werken, maar dat het duidelijk geen succes geworden is: “Nu wil men de wet weer anders gaan inrichten. Er komen bijvoorbeeld hogere WW-premies voor het uitzenden, waardoor het voor uitzendorganisaties weer duurder gaat worden, wat wij helaas ook weer door moeten berekenen. En dat terwijl voor veel werkzoekenden het werk als uitzendkracht een opstap is naar een latere vaste aanstelling. Verder wil men onder andere het ontslagrecht voor werkgevers versoepelen en proeftijden verlengen. Dit gaat onze branche zeker raken. Daarnaast vraag ik me af of het meer vaste aanstellingen gaat opleveren en doordat wij opgescheept worden met een hogere kostprijs, krijgt de ondernemer uiteindelijk de rekening gepresenteerd.”

Landelijke dekking

Hoewel het werkgebied van Paraat Uitzendbureau zich voornamelijk in Noordoost-Nederland bevindt, heeft het bedrijf qua netwerk wél een landelijke dekking. Door een goede samenwerking met andere uitzendorganisaties is het geen probleem om bijvoorbeeld een opdrachtgever uit Drenthe, die een klus heeft in Midden-Nederland, daar ter plaatse aan lokale uitzendkrachten te helpen. De Drentse ondernemer hoeft dan zelf geen contacten te leggen, maar wordt daarin voorzien.

Tekst: Leo Singor

  • Deel

Nieuws

Maatregelen i.v.m. Corona virus

Wij nemen maatregelen i.v.m. de situatie m.b.t. het corona virus. Lees meer

Kerstdonatie 2019

Voor het derde jaar op rij gaat onze jaarlijkse kerstdonatie naar het Hospice (`t Huis van Heeden) en Sigrid`s Garden. Lees meer

VCU Certificaat verlengd

Het VCU Certificaat van Paraat Uitzendbureau wederom verlengd. Lees meer